background

Liên hệ

Liên hệ

Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc tiếp cận từng công việc một cách toàn diện và tin tưởng vào sức mạnh của giao tiếp đơn giản và dễ dàng.

THÔNG TIN NGÂN HÀNG CỦA CHÚNG TÔI:
  • Will Logistics Service Trading Co., ltd
  • Address: 72 Le Tu Tai Str, W4, Phu Nhuan Dist, Ho Chi Minh, Viet Nam
  • VND No: 102.6969.001
  • USD No: 102.6969.002
  • Bank: Indovina Bank (Add: 97A Nguyen Van Troi str, Phu Nhuan Dist, Hcm, Viet Nam)
  • Swift code: IABB VNVX