background

Sứ mệnh & Triết lý kinh doanh

Sứ mệnh:

** Trở thành một trong những công ty giao nhận vận tải, chuỗi cung ứng, hàng đầu trong nước & quốc tế được khách hàng ưu tiên chọn lựa.
** Cung cấp cho khách hàng chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp với giá cả cạnh tranh nhất.
** Chia sẻ với xã hội và cộng đồng về trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường.

Triết lý kinh doanh:

** Tạo dựng công ty TNHH Giao Nhận Ý Chí thành một tổ chức học hỏi, làm việc đạt năng suất cao, định hướng vào khách hàng.
** Người liên hệ thường xuyên, Giám đốc: Mr. William (ceo@willlogistics.com.vn)
** Trưởng phòng phát triển đối ngoại: Mr. Henry (henry.dat@willlogistics.com.vn)